Blog

MBO-sector divers aan de slag!

Bijlage Het Financieele Dagblad, september 2010Divers Advies heeft op 21 september 2010 in samenwerking met opdrachtgever SOM MBO (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) een artikel gepubliceerd in een speciale bijlage in FD Het Financieele Dagblad over diversiteit naar aanleiding van het project “KISS on Tour”.

Regionale opleidingscentra (ROC’s) willen beschikken over talenten van alle groepen op de arbeidsmarkt om zo verscheidenheid en vernieuwing in de organisatie te verwezenlijken; diversiteit is dé manier om dit doel te bereiken en tevens de onderwijsteams kleurrijker en een betere afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Divers Advies heeft in dit verband kansrijke initiatieven bij ROC’s geïnventariseerd en uitvergroot. Thans werkt zij samen met SOM MBO aan de verankering van diversiteit in ROC’s.

Divers Advies hanteert een waarderend- onderzoekende werkwijze, waarbij uitgangspunt is het delen van successen en het benoemen van succesfactoren. De successen verhaalt, verbeeldt en vergroot zij door sterke voorbeelden uit te lichten en uit te zetten in alle werkrelaties die met het thema diversiteit van doen hebben.

Meer informatie: www.sommbo.nl

Comments are closed.