Blog

Meer diversiteit bij de VPRO – uit Jaarverslag 2010

Diversiteitsbeleid – jaarverslag vpro 2010, gepubliceerd 10 mei 2011
Door Shirley Khoeblal, coördinator Meer diversiteit VPRO

MEER DIVERSITEIT BIJ DE VPRO
WILLEN
, EN DAN OOK DOEN!

Voorjaar 2010 werd het Actieplan Culturele diversiteit 2010-2011, onder de titel ‘Meer diversiteit bij de vpro – Willen, en dan ook doen!’ vastgesteld door het Management Team van omroepvereniging VPRO.

Dit plan heeft ondermeer tot doel de instroom van allochtone makers en redacteuren en overige medewerkers – en hun ideeën, invalshoeken en netwerk – vlotter op gang te brengen en tevens de bewustwording van het belang van diversiteit te vergroten bij leidinggevenden én in de hele organisatie.

Het in voorgaande jaren gevoerde diversiteitsprogramma is geëvalueerd.

We constateerden dat met name goede resultaten waren geboekt bij leiding-gevenden die een inhoudelijke noodzaak zagen te zoeken naar medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond. Zij ontplooiden zelf initiatieven en werden daarin ondersteund door de afdeling Personeel & Organisatie en de Project-coördinator Diversiteit.

In het actieplan voor 2010-2011 is ervoor gekozen meer focus aan te brengen. Twaalf redacties en afdelingen zijn gevraagd de rol van voortrekker te vervullen. In workshops voor leidinggevenden en medewerkers van deze redacties en afdelingen is aandacht besteed aan de verdere bewustwording van het belang van diversiteit in teams. Ook is gewerkt aan de ontwikkeling van diversiteits-competenties bij deze groep. In juni was er een workshop diversiteit voor hoofd- en eindredacteuren (dertig deelnemers). Een vervolgworkshop wordt ontwikkeld. Hiervoor is financiering aangevraagd en toegekend uit het NPO Stimuleringsplan.

Openstaande functies worden in de interne ronde ter kennis gebracht van het opgebouwde netwerk. Er is voor de vacatures geworven via bij allochtone jongeren populaire magazines, communicatie- en discussiesites. In het najaar van 2010 heeft de VPRO samen met andere publieke omroepen een speciale mediastagemiddag voor multiculturele studenten georganiseerd. Eindredacteuren traden op als mentor of coach van stagiaires van allochtone komaf.

In mei 2010 startte de werving van kandidaten voor de Masterclass Metropolis, die tot stand kwam met een bijdrage uit het Stimuleringsplan NPO.

Er waren dertig respondenten, waaruit vijftien kandidaat-verslaggevers geselecteerd werden en uiteindelijk negen in het najaar van 2010 aan de slag gingen.

Dit nieuwe leer/instroomtraject van de VPRO was bij schrijven van dit stuk nog niet geëvalueerd.

Comments are closed.