Blog

Marjon spreekt over innoveren bij ECBO

Op dinsdag 13 december spreekt Marjon Reiziger van Divers Advies op de bijeenkomst Strategische verkenningen 2011, deel 4 van ecbo.

Het thema van deze middag, is:

Bedrijfsontwikkeling: de betekenis van innoveren en de betekenis voor leren en opleiden

De bijeenkomst begint met een presentatie door Annemarie Knottnerus (ecbo programmaleider Platform Bèta Techniek) over innoveren en de betekenis daarvan voor leren en opleiden.

In aanvulling op deze presentatie gaat Marjon Reiziger (adviseur voor ecbo over leiderschap bij ROC Midden-Nederland) in op de ontwikkelingen in het watermanagement, een van de negen topsectoren op de Nederlandse innovatieagenda, waar ervaringen worden opgedaan met het bieden van kansen aan jongeren.

Meer informatie over deze bijeenkomst en Marjon’s presentatie, is te lezen op de website van ecbo.

Strategische verkenningen 2011 bij ecbo
Deze bijeenkomst onderdeel van vier Strategische verkenningen, georganiseerd door ecbo. Iedere bijeenkomst staat in het teken van een ander deelthema, dat door een inleider wordt toegelicht aan de hand van concrete en innovatieve ervaringen uit de praktijk. Vervolgens gaan de deelnemers samen aan de slag om dit thema uit te werken, aan de hand van opdrachten en onderlinge uitwisseling. Lees meer over de Strategische verkenningen 2011.

ecbo expertisecentrum voor beroepsonderwijsecbo is een expertisecentrum voor beroepsonderwijs, waarvoor Divers Advies verschillende opdrachten heeft verzorgd.

Comments are closed.