Blog

Nieuw succes KISS onderzoek

Het KISS project waarmee Divers Advies in 2009 is gestart voor opdrachtgever SOM MBO, heeft een nieuw succes geboekt!

Op 14 december 2010 heeft het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) zijn ‘Diversiteitsmonitor: Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen’ uitgebracht.

De publicatie werd onder veel belangstelling gepresenteerd tijdens het SBO-congres ‘Leiderschap en diversiteit in het onderwijs’ in Amsterdam. Divers Advies was aanwezig bij het congres.

“De monitor bevat veel gegevens. Zo blijkt dat het onderwijs nog altijd weinig niet-westerse allochtone medewerkers kent.”

Diversiteitsmonitor, hoofdstuk 4In het rapport wordt het succes van het KISS project nader toegelicht en gerefereerd aan de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen, gedaan door Divers Advies.

De verwijzingen naar ons KISS project zijn te vinden in  hoofdstuk 4 van de monitor, op de pagina’s 84, 85 en 87.

Lees verder over deze publicatie van SBO of download de monitor.

ONZE KIJKTIP op uitzending gemist

Leiders gezocht – afl. 1 “De Vrouwelijke Leider”

Dit is de eerste aflevering van de nieuwe tv-serie van NTR, waarin Jeroen Smit vooraanstaande leiders vraagt welk leiderschap deze eeuw nodig heeft.
Uitgezonden op zondag 7 november 2010.

Diversiteit in leiderschap

Neelie Kroes

Als het woordje ‘leiders’ valt, denkt men automatisch aan mannen. En dat is een groot probleem. Het totale gebrek aan diversiteit in de belangrijkste besturen zorgt voor matig leiderschap.

Als er meer vrouwen in de besturen van banken hadden gezeten, was de kredietcrisis minder heftig geweest! Vrouwen zijn geen betere leiders dan mannen, mannen zijn geen betere leiders dan vrouwen. Maar door ze samen te brengen krijg je beter leiderschap.

Het gaat om diversiteit in de besluitvorming, een rijkdom aan perspectieven en discussie die voor kwaliteit zorgt. De vraag is alleen: hoe dat te bereiken? Komen vrouwen nu vanzelf bovendrijven? Een mannelijke bedrijfstop benoemt automatisch z’n spiegelbeeld: bij de vraag wie is een talent in jouw unit, benoemt een mannelijke directeur/manager bijna altijd een evenbeeld van zichzelf, alleen jaren jonger!

In dit tempo duurt het tot 2090 voordat 30 procent van de bestuurders in het Nederlandse bedrijfsleven vrouw is. Moet er actief worden ingegrepen, zoals in Noorwegen?

Lees meer op de website en bekijk het tv-programma hier:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Aflevering 1: de vrouwelijke leider

Met: Audur Capital (Halla Tomasdottir en Kristen Petursdottir), Jaap Koolhaas, Alice Eagley, Ansgar Gabrielsen en Neelie Kroes.

MBO-sector divers aan de slag!

Bijlage Het Financieele Dagblad, september 2010Divers Advies heeft op 21 september 2010 in samenwerking met opdrachtgever SOM MBO (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) een artikel gepubliceerd in een speciale bijlage in FD Het Financieele Dagblad over diversiteit naar aanleiding van het project “KISS on Tour”.

Regionale opleidingscentra (ROC’s) willen beschikken over talenten van alle groepen op de arbeidsmarkt om zo verscheidenheid en vernieuwing in de organisatie te verwezenlijken; diversiteit is dé manier om dit doel te bereiken en tevens de onderwijsteams kleurrijker en een betere afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Divers Advies heeft in dit verband kansrijke initiatieven bij ROC’s geïnventariseerd en uitvergroot. Thans werkt zij samen met SOM MBO aan de verankering van diversiteit in ROC’s.

Divers Advies hanteert een waarderend- onderzoekende werkwijze, waarbij uitgangspunt is het delen van successen en het benoemen van succesfactoren. De successen verhaalt, verbeeldt en vergroot zij door sterke voorbeelden uit te lichten en uit te zetten in alle werkrelaties die met het thema diversiteit van doen hebben.

Meer informatie: www.sommbo.nl

Kansrijke Initiatieven SamenSmelten (KISS)

In opdracht van de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) heeft bureau Divers Advies een onderzoek gedaan naar kansrijke initiatieven op het gebied van interculturele diversiteit in de MBO-sector. Doel van de inventarisatie is de ontsluiting en uitvergroting van successen van Kansrijke Initiatieven in de sector.

Meer informatie: download het rapport.