Werkwijze

Divers Advies – aanpak

Divers Advies inventariseert en formuleert de vraagstelling of opdracht, treedt op als
intermediair en brengt partijen samen.
Divers Advies draagt in samenspraak met uw organisatie zorg voor ontwikkeling
en organisatie van de opdracht en levert een doordacht en compleet programma.

Divers Advies – werkwijze

Divers Advies herkent de motivatie en drijfveren van mensen en weet talentontwikkeling te stimuleren.
Divers Advies werkt met een stappenplan waarbij de focus ligt op verandering en nieuw gedrag. Iedere stap kan afzonderlijk ingezet worden al naar gelang de situatie of de behoefte van de opdrachtgever.

het 4Bplan

Bewustwording – Beeldvorming -Besluitvorming – Beweging
 
1 Bewustwording
 • In deze stap worden de antwoorden op de volgende vragen behandeld:
 • Wat is de huidige situatie in de organisatie ten aanzien van diversiteit?
 • Waarom moet er iets veranderen?
 • Wie vindt dat er iets moet veranderen?
 • Wie, vanuit het management, ‘sponsort’ de verandering?
 • Wie speelt welke rol in het veranderingsproces?
 • Methoden
 • Interviews, literatuurstudie, workshops
2 Beeldvorming
 • Met de volgende stap wordt de huidige en toekomstige situatie zichtbaar gemaakt:
 • Verhaal
 • Welke veranderingen zijn doorgevoerd?
 • Hoe ben je gekomen tot waar de organisatie nu is?
 • Methoden
 • Intranetberichten, nieuwsbrieven, brochures, workshops, persoonlijke verhalen en ervaringen
 • Foto
 • Wat kan er veranderen?
 • Hoe leg je vast met beelden hoe de organisatie er nu uit ziet?
 • Wat is het wensbeeld van de organisatie?
 • Methoden
 • Tentoonstellingen, make-overs
 • Film
 • Wat gebeurt er momenteel binnen de organisatie?
 • Wat is de huidige situatie en de toekomstige?
 • Hoe zien andere organisaties eruit?
 • Methoden
 • Reportage, film, clip, documentaire, bezoek aan andere organisaties
3 Besluitvorming
 • Deze stap helpt het management bij de agendering en het uitdragen van het diversiteitsbeleid:
 • Welke gezamenlijke doelen worden vastgesteld?
 • Hoe zien concrete actieplannen met mijlpalen eruit?
 • Waar zitten de talenten en hoe worden deze ontwikkeld en behouden?
 • Methoden
 • Plan van aanpak opstellen via de Logical Framework-methode, programmaplanning, draaiboeken met uitwerkschema opstellen, budgettering
4 Beweging
 • In deze stap gaat het om de uitvoering van het diversiteitsplan:
 • Uitvoeren van programma‚Äôs
 • Resultaten tonen, zowel intern als extern
 • Aandacht voor communicatie, intern en extern
 • Methoden
 • Intranetberichten, nieuwsbrieven, brochures, workshops, persoonlijke verhalen en ervaringen
 • Foto
 • Wat kan er veranderen?
 • Hoe leg je vast met beelden hoe de organisatie er nu uit ziet?
 • Wat is het wensbeeld van de organisatie?
 • Methoden
 • Netwerken opzetten, onderzoek organiseren en onderzoeksresultaten over diversiteit publiceren; uitwisseling van ervaringen met andere organisaties; evenementen, workshops, seminars, studiedagen aanbieden; coaching & mentoring trajecten uitzetten; opstellen werving & selectie protocollen bewust gericht op vrouwen, allochtonen en leeftijdsbewust beleid.


Comments are closed.