2014

Logo van ManpowerGroup SolutionsManpowerGroup

ManpowerGroup wil in de eigen organisatie (met name ook in het management) een goede afspiegeling zijn van de hedendaagse samenleving.

Onder de titel ‘Manpower – talentmanagement in the human age‘ adviseerden wij over en ontwikkelden/organiseerden wij diversiteitsactiviteiten zoals: recruitment van trainees met een diverse culturele achtergrond voor het nieuwe 2-jarige talentmanagementprogramma, het wervingsinstrumentarium, de selectie-aanpak en het in kaart brengen van het W&S-proces, train the trainer workshops werving en selectie, een gastcollege voor trainees, een (arbeidsmarkt)communicatieplan en begeleiding van de inhousedag van in eerste ronde geselecteerde, potentiële managementtrainees.

De workshops interculturele communicatie, interculturele werving- en selectiegesprekken en een workshop managementdialoog zullen nog plaatsvinden.

2012

Logo van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM)

De filmclipKennen, herkennen en erkennenwerd geproduceerd in opdracht van de SOM, aanhakend op de nieuwe monitor Sociale Veiligheid in de MBO sector 2011 (deel 1 personeel en deel 2 studenten – een onderzoek uitgevoerd door ecbo).

De clip is bedoeld ter ondersteuning van ROC’s bij hun te voeren sociale veiligheidsbeleid en kan rechtenvrij worden ingezet bij trainingen, conferenties en ook worden geplaatst op ROC sites.

Lees verder over de filmclip of bekijk deze direct op YouTube.

VPRO

Handboek Talentontwikkeling; dit project, gericht op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, is begin maart 2012 van start gegaan en wordt mede gerealiseerd met een bijdrage uit ESF, het Europees Sociaal Fonds (het ESF investeert in jouw toekomst).

De kracht van een omroep als de VPRO zit in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. De medewerkers van deze publieke omroep zijn het kapitaal. Ook, en misschien juist in een tijd van bezuiniging, moet er oog zijn voor talentontwikkeling.

Om de leidinggevenden van de verschillende disciplines daarin zo goed mogelijk te ondersteunen, zullen Marjon Reiziger en Shirley Khoeblal van Divers Advies in opdracht van de VPRO, een samenhangend, praktisch Handboek Talentontwikkeling opstellen dat goed bruikbaar zal zijn in het dagelijkse werk.

2011

Logo van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM)

Publicatie boekje  “Anders Kijkenontwikkelen en uitvoeren.

Uit het vooronderzoek, KISS (Kansrijke Initiatieven SamenSmelten – inventarisatie op het gebied van Interculturele Diversiteit), Fase 1, konden belangrijke conclusies worden getrokken. Voortbordurend op dit vooronderzoek, is een project “Kiss on Tour” geformuleerd waarin successen met 6 ROC’s verder worden uitgewerkt en via een SOM-kennisplatform zullen worden verspreid in de komende jaren.

Download de wegwijzer in PDF: “Anders kijken“ (ook te downloaden op www.sommbo.nl).

ecbo (expertisecentrum voor beroepsonderwijs) Logo van ecbo

Professionalisering van onderzoekers in hun ecbo-ambassadeurschap, workshop professionalisering, interviews met ecbo medewerkers, profielen opmaken t.b.v. www.ecbo.nl en presentatietechnieken, adviezen ten aanzien van professionalisering, produceren van clips.

2010

Logo van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM)

Project “KISS on Tour” ontwikkelen en uitvoeren Uit het vooronderzoek, KISS (Kansrijke Initiatieven SamenSmelten – inventarisatie op het gebied van Interculturele Diversiteit), Fase 1, konden belangrijke conclusies worden getrokken. Voortbordurend op dit vooronderzoek, is een project “Kiss on Tour” geformuleerd waarin successen met 6 ROC’s verder worden uitgewerkt en via een SOM-kennisplatform zullen worden verspreid in de komende jaren.

Meer informatie: download het rapport.

ecbo (expertisecentrum voor beroepsonderwijs) Logo van ecbo

Vertalen van wetenschappelijke kennis naar de praktijk Ontwerp van een menukaart waarin adviezen worden opgenomen uit een onderzoeksrapport over allochtone studenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

VPROLogo VPRO

Werving & Selectie van allochtone Talenten

  • Doorlopende activiteiten: werving, selectie en coaching van allochtone talenten
  • Opstellen en uitvoeren beleidsnotities in het kader van meer diversiteit bij de VPRO
  • Opzetten van een databank met allochtone/autochtone professionals met een media-achtergrond (rtvinternet- redactie, presentatie, samenstelling, regie, productie, AV (camera en geluid), HR, communicatie- en administratieve/organisatorische ervaring
  • Organisatie van speeddate-bijeenkomsten om talenten met eindredacteuren / programmamakers in contact te brengen

EssentLogo Essent

Organiseren netwerkbijeenkomst Women Energy netwerk Advisering, organisatie van een netwerkbijeenkomst van Women Energy, vrouwennetwerk Essent (60 deelnemers) met als thema: Changing World, Changing Businesses, Changing Organisations. De vrouwelijke managers nemen een mannelijke collega mee. Erwin Blom, trendwatcher nieuwe media opent de bijeenkomst.

School of Education TwenteLogo Twente School of Education

Training aan senior docenten ROC van Twente over diversiteit Voorbereiden en geven van een workshop over kansrijke Initiatieven op het gebied van diversiteit in het MBO; kritieke succesfactoren presenteren voor 40 senior docenten van de ROC Twente.

RealEffectLogo RealEffect

Advies voor communicatiestrategie
Nieuwe vastgoedspecialist die zich primair richt op de advisering van eigenaar / gebruikers van vastgoed. Advisering op het gebied van presentaties, acquisitie en inhoud website.

EbatechLogo Ebatech

Strategische workshop organiseren, faciliteren en rapporteren (plan 2010) Advisering, ontwikkeling en facilitatie van een strategie bijeenkomst van het ingenieursbureau Ebatech over haar business plan 2010-2014.

2009

Logo Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM)

Evaluatie en Onderzoek naar succesfactoren bij ROC op het gebied van diversiteit Het KISS-rapport identificeert kritische succesfactoren voor uitvergroting en factoren die diversiteit, danwel uitvergroting van succes in de weg staan.

  • Uitvoeren onderzoek en opzetten werkplan KISS (Kansrijke Initiatieven SamenSmelten) in het kader van culturele diversiteit
  • Ontwikkelen en implementeren van een methode voor het uitvergroten van successen; successen inventariseren, communiceren en uitvergroten van 6 onderwijsinstellingen naar meerdere in de MBO-sector
  • Redactie van een korte promotiefilm over allochtone onderwijsassistenten in het kader van het project Kleurrijke Onderwijsteams
  • Coördineren van een publiciteitscampagne met het Ministerie van Binnenlandse Zaken over culturele diversiteit in het MBO

Ebatech (Technisch Ingenieursbureau van Nuon)Logo Ebatech

Strategische workshop organiseren, facilteren en rapporteren (plan 2009) Advisering, ontwikkeling, organisatie en voorzitterschap van een managementdag (60 deelnemers) met als thema: het uitzetten van een 5-jarenstrategie.

WECF (Women in Europe for a Common Future)   Logo WECF

Organiseren en coördineren van een conferentie over duurzaamheid voor het Netwerk van 100 Vrouwenorganisaties (leden) in Europa. Ontwikkeling en organisatie, advisering en coördinatie van een conferentie over duurzame innovatie in de crisis: diversiteit, gezondheid, water en duurzame landbouw.

Comments are closed.