Blog

Nieuw succes KISS onderzoek

Het KISS project waarmee Divers Advies in 2009 is gestart voor opdrachtgever SOM MBO, heeft een nieuw succes geboekt!

Op 14 december 2010 heeft het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) zijn ‘Diversiteitsmonitor: Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen’ uitgebracht.

De publicatie werd onder veel belangstelling gepresenteerd tijdens het SBO-congres ‘Leiderschap en diversiteit in het onderwijs’ in Amsterdam. Divers Advies was aanwezig bij het congres.

“De monitor bevat veel gegevens. Zo blijkt dat het onderwijs nog altijd weinig niet-westerse allochtone medewerkers kent.”

Diversiteitsmonitor, hoofdstuk 4In het rapport wordt het succes van het KISS project nader toegelicht en gerefereerd aan de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen, gedaan door Divers Advies.

De verwijzingen naar ons KISS project zijn te vinden in  hoofdstuk 4 van de monitor, op de pagina’s 84, 85 en 87.

Lees verder over deze publicatie van SBO of download de monitor.

Comments are closed.